درمسیر خدمت(تحولی بزرگ در حوزه زیرساخت راه شهر سنگر)
بازدید مهندس کوچکی نژاد از روند پروژه های عمرانی شهر سنگر

به گزارش گیل ابراز ،اهم ابلاغ های اعتباری برای پروژه های این شهر که به همت ایشان محقق شده است:

》روکش اسفالت سنگر به کوچصفهان ۱۵ میلیاردتومان
》 روکش اسفالت جاده قدیم امام زاده هاشم ۵ میلیارد تومان
》 روکش اسفالت بازارچه قاضیان و شهرستان و اسلام آباد ۵ میلیارد تومان
》 روکش اسفالت جاده سنگر به رشت ۸ میلیارد تومان
》 تعریض و ساخت پل خمام رود ۸ میلیارد تومان
》 تعریض پل سروندان ۵ میلیارد تومان
》 احداث روشنایی تقاطع سراوان ۵ میلیارد تومان
》 تعریض و بازگشایی و ۶ خطه کردن محور سراوان به امام زاده هاشم مبلغ ۷۰ میلیارد تومان
》 بهسازی و اسفالت پلیس راه و تقاطع سراوان ۳ میلیارد تومان

آبان ۱۴۰۰

#مهندس_کوچکی_نژاد #نماینده_حامی_ملت #نماینده_رشت#خمام#مجلس_شورای_اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.