شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، در راستای شایسته گزینی و ایجاد فرصت های برابر درنظر دارد از افراد واجد شرایط که دارای صلاحیت های عمومی و تخصصی مندرج در دستورالعمل مذکور باشند جهت تصدی پست سازمانی مدیر توزیع نیروی برق امور ۴ شهرستان رشت دعوت به همکاری نماید.

گیل ابراز: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، در راستای شایسته گزینی و ایجاد فرصت های برابر درنظر دارد از افراد واجد شرایط که دارای صلاحیت های عمومی و تخصصی مندرج در دستورالعمل مذکور باشند جهت تصدی پست سازمانی مدیر توزیع نیروی برق امور ۴ شهرستان رشت از طریق فراخوان عمومی دعوت به همکاری نماید.

الف: اهم وظایف و مسئولیت ها :
· تقسیم وظایف و نظارت بر اجرای آن در کلیه واحد‌های تحت سرپرستی به منظور ایجاد هماهنگی میان واحد‌ها
· ارائه گزارشات آماری و پیشرفت برنامه فعالیت‌های انجام شده و ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور کنترل دقیق پیشرفت کار براساس برنامه‌های تعیین شده
· پیش بینی و تهیه بودجه و ارسال به موقع آن به مسئولین ذیربط به منظور برنامه ریزی سالیانه
. حضور در جلسات و گردهمائی‌های داخل و خارج از شرکت در صورت نیاز
· برنامه ریزی و ارائه راهکار‌های لازم به منظور نگهداری و تعمیر تأسیسات شبکه توزیع برق وتهیه و تأیید طرح‌های اصلاح و بهینه سازی شبکه‌ها و تعدیل بار پست‌های مربوطه و بروزرسانی اطلاعات مربوط به شبکه برنامه ریزی و نظارت بر توسعه شبکه و تجهیزات و اجرای پروژه‌ها به منظور تأمین تقاضا‌های برق توسط متقاضیان و مشترکین
· تصویب کلیه قرارداد‌ها و دستور کار‌ها و حواله انبار براساس نیازها، با رعایت مقررات و صرفه و صلاح شرکت به منظور خدمات رسانی مطمئن انجام مطالعات لازم به منظور تأمین برق متقاضیان در حدود مقررات و آئین نامه‌های مربوطه در حوزه عملیاتی صدور دستور ابطال پرونده برق به منظور استرداد ودیعه یا سپرده و هرگونه پرداختی مشترکین برق در حدود مقررات و ضوابط مربوطه
· برنامه ریزی برای تأمین برق متقاضیان در حداقل زمان ممکن با رعایت مقررات و آئین نامه تکمیلی برق
· وصول به موقع مطالبات شرکت به منظور تأمین نقدینگی نظارت و کنترل بر شاخص‌های بهره برداری و ارائه آمار‌های مربوطه به منظور کاهش قطعی‌های برق.
· ارائه پیشنهادات و راهنمائی‌های لازم و نظارت به منظور رعایت مقررات ایمنی (کارکنان و تاسیسات) و نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی و رعایت حریم تأسیسات الکتریکی
· برنامه ریزی و نظارت بر صرفه جوئی انرژی برق و اعمال مدیریت مصرف به منظور کاهش هزینه پاسخگوئی و رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مشترکین در چارچوب مقررات و منابع شرکت
· همکاری با واحد حراست به منظور تهیه و اجرای طرح‌های حفاظتی جهت تأسیسات ارزشیابی سالیانه کارکنان تحت سرپرستی
· نظارت بر لیست حضور و غیاب و تصویب اضافه کاری، مرخصی‌ها و ماموریت کارکنان تحت امر و نظارت بر حسن انجام کار با استفاده از سیستم تشویق و تنبیه
· پیش بینی اهداف و اعتبارات مورد نیاز واحد‌های تحت نظارت در جهت نیل به اهداف سازمان
· رعایت کامل اصول نظام آراستگی (s ۵) در محیط کار
· ارائه راهکار‌ها جهت بهبود روش‌های اجرایی و فرآیند‌های انجام کار در حوزه تحت نظارت و نظارت بر حسن اجرای آنها
· کنترل ایمن مخاطرات حوزه و استفاده از مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت شغلی و تجهیزات مرتبط
· تعامل مناسب با سایر ادارات وسازمان‌های دولتی
· توجه جدی به طرح تکریم ارباب رجوع وپیگیری رفع مشکل آنان
· انجام سایر وظایف محوله

ب: شرایط و معیارهای عمومی
· داشتن حکم استخدامی قرارداد دائم
· دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی برق (قدرت و الکترونیک)
· طی نمودن دوره های آموزشی
الف : سطح مدیریتی مربوطه ( بسته های آموزشی فردی ، مدیریتی، سلامت ، عقیدتی و سیاسی)
ب : شغل ذیربط ( بسته های شغلی – اختصاصی مدیران) ابلاغی از سوی شرکت توانیر
· کسب حداقل ۸۵ درصد کل امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و عملکرد پست قبلی مورد تصدی براساس شاخص های تعیین شده در دو سال منتهی به فراخوان
· دارا بودن ” گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی” از کلینیک مدیریت
)متقاضیان غیرشاغل این شرکت می بایست در حین فرآیند نسبت به مراجعه و دریافت گواهی مربوطه اقدام نمایند(
· احراز صلاحیت اعتقادی، اخلاقی و رفتاری برای انتصاب در یکی از سطوح مدیریتی، طبق مقررات مربوطه از مراجع ذیربط
· دارا بودن حداقل ۶ سال خدمت قابل قبول در قالب قرارداد وظایف شغلی شرکت های تحت پوشش وزارت نیرو و حداقل ۳ سال تجربه در سمت مدیریت عملیاتی یا پایه (روسای گروه و ادارات)
· حداکثر سن ۵۰ سال
سایر شرایط
· دارابودن حسن شهرت
· سکونت در شهر محل خدمت با خانواده در صورت انتصاب
· دارا بودن سلامت جسمانی و روانی با تائید پزشک معتمد شرکت
· عدم سوء سابقه در کمیته های انضباط کار و تخلفات اداری محل های خدمت
· در شرایط مساوی بین کاندیداها اولویت انتصاب به ترتیب با جوانان و بانوان می باشد
· افراد منتخب پس از انتخاب به عنوان سرپرست انتصاب و پس از طی حداقل مدت ۶ ماه تجربه وعملکرد قابل قبول نسبت به انتصاب به عنوان مدیر اقدام می گردد.
· بخش شغلی فرد متقاضی باید ۴۰۰۰۰ باشد.

* انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری صنعت آب و برق در اجرای ماده ۲۱ قانون مذکور به شرکت های وابسته(غیر دولتی) با موافقت شرکت های مبدا و مقصد و تایید شرکت مادر تخصصی مربوطه، بلامانع می باشد.
تبصره ۱ : انتقال کارمندان رسمی(ثابت)، پیمانی ، قراردادی و عناوین مشابه از دستگاه های دولتی و شاغلین شرکت ها و موسسات غیر دولتی خارج از وزارت نیرو به شرکت های توزیع(غیر دولتی) ممنــوع می باشد.
* انتقال شاغلین، بین شرکت های وابسته(غیر دولتی) با موافقت بالاترین مقام دو شرکت مبدا و مقصد، اخذ تاییدیه شرکت های مادرتخصصی ذیربط، تسویه حساب کامل و واریز کلیه مطالبات آنان از جمله پاداش پایان خدمت به حساب شرکت مقصد مجاز است.
تبصره: ارائه تعهد حداقل برای ۸ سال به تشخیص شرکت، جهت خدمت در شهرستانها الزامی می باشد.
مدارک مورد نیاز :
– نامه درخواست شرکت کننده در فراخوان که توضیح دهد ویژگی‌ها و توانمندی‌های متقاضی چگونه با نیازمندی‌های پست مدیر برق شهرستان مربوطه متناسب است.
– تکمیل فرم اطلاعات عمومی واختصاصی متقاضیان
– رزومه مدیریتی حداکثر ۲ صفحه
– اطلاعات کامل تماس (تلفن همراه، ثابت، ایمیل)
– سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد.
کلیه داوطلبین گرامی می توانند درخواست خود را حداکثر تا ۵ روز کاری پس از انتشار فراخوان به آدرس رشت – بلوار امام خمینی – معاونت منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان – کدپستی ۴۱۸۸۸۶۷۷۴۹ ارسال نمایند.
از کلیه داوطلبین واجد شرایط و مورد تایید دفتر حراست و امور محرمانه جهت ادامه فرایند و شرکت درمصاحبه دعوت بعمل خواهد آمد .
ضمناً مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *