مراجعه برای تامین اعتبار دفترچه های درمانی تامین اجتماعی از اول خرداد حذف خواهد شد.

به گزارش گیل ابراز و به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، در حرکتی جدید و گامی بلند در راستای ایجاد رضایتمندی بیشتر و کاهش مراجعات به واحدهای تابعه ، از اول خردادماه سالجاری فرایند تامین اعتبار دفترچه های درمانی حذف و نیاز به مراجعه بیمه شدگان ، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان به شعب و کارگزاری های رسمی جهت تمدید نمیباشد .

براساس این گزارش ، درصورتی که فرزندان پسر بیمه شدگان و مستمری بگیران با ۱۹ سال تمام به دلیل عدم ارائه گواهی تحصیلی معتبر دانشگاهی و همچنین فرزندان دختر آنان به جهت عدم ارائه شناسنامه ، در سرویس استحقاق درمان تعریف شده ، فاقد حمایت درمانی باشند ، تا زمان برقراری تعامل با پایگاههای مرتبط در وزارت علوم و ثبت احوال ، ارائه خدمات درمانی مطابق ضوابط و روال جاری انجام خواهد شد .

بیمه شده و مستمری بگیری که به هر دلیل به وضعیت استحقاق درمان خود معترض باشد میتواند از طریق تماس با سامانه ۱۴۲۰ سازمان تامین اجتماعی نسبت به پیگیری موضوع اقدام نماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.