آیا هزینه سفر استاندار و برخی کارمندان گیلان به روسیه با خرج دولت بوده یا اتاق بازرگانی؟

آیا هزینه سفر استاندار و برخی کارمندان گیلان به روسیه با خرج دولت بوده یا اتاق بازرگانی؟

به گزارش گیل ابراز و به نقل از ناظر خبر، این روزها برخی از مسئولان با مشتی اعداد و ارقام و بیان آمارهایی که اثری عینی از آنها در جامعه دیده نمی‌شود، به نظر دنبال رفع تکلیف هستند؛ اما به دلیل هوشیاری مردم فهیم و بافرهنگ ایران، تیرشان به سنگ می‌خورد و از باورهای مردم