اقتصاد

توسعه روابط ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چین از طریق قزاقستان و منطقه آزاد انزلی/ تسریع در زیرساخت ها و مزیت های ترانزیتی جهت حمل کالای کشورهای شمال ایران به حاشیه جنوبی خلیج فارس

گیل ابراز: دکتر محمد ولی روزبهان، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان به صورت ویدئوکنفرانسی با دکتر مجید صابر سفیر…

آغاز همکاری فعالین اقتصادی ایران با گروه بین المللی تجارت اسلامی روسیه/ ایفای نقش محوری منطقه آزاد انزلی در مراودات خاورمیانه ای تجار مسلمان روسیه

گیل ابراز: با محوریت سفارت ایران در روسیه ، دکتر محمد ولی روزبهان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در…