پزشکان در مراکزدرمانی ملکی تامین اجتماعی گیلان رتبه اول درصد ارجاع داخلی در سطح تامین اجتماعی کشور را کسب نمود.

گیل ابراز _ در راستای اجرای نظام ارجاع داخلی در سطح مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی، پزشکان شاغل در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی گیلان با تحقق ۱۰۰ درصد میزان ارجاعات تعیین شده توانستند در سطح تامین اجتماعی کشور به رتبه نخست دست یابند.

دکترحسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان با بیان مطلب فوق افزود طبق معیار تعیین شده توسط معاونت درمان سازمان، پزشکان مراکز درمانی ملکی باید ۱۰درصد از ویزیت های انجام شده را از طریق نظام ارجاع داخلی برای ادامه درمان به مرحله بعد ارجاع دهند که پزشکان درمان گیلان با ارجاع بیش از میزان تعیین شده توانستند به صددرصد هدف تعیین شده دست یابند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان با بیان اینکه پزشکان شاغل در مراکز درمان ملکی تامین اجتماعی استان با انجام نزدیک به ۲۰ درصد ویزیت ها از طریق نظام ارجاع داخلی در این زمینه هم جزء ۱۰ استان اول تامین اجتماعی کشور هستند تشریح نمود که پزشکان مراکز درمانی ملکی بیش از ۷۴ درصد از ارجاع دریافتی را پس از اقدامات تشخیصی و درمان به پزشکان ارجاع دهنده بازخورد دادند که در این زمینه هم بالاتر ازمیانگین کشوری بوده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.