تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش در تامین اجتماعی منجیل در سال گذشته از ۸۲۹۳ نفر به ۸۸۸۷ نفر افزایش یافت .

گیل ابراز: در سال گذشته تعداد مستمری بگیران تحت پوشش در شعبه منجیل با ۵ درصد رشد از ۳۳۰۲ نفر به ۳۴۶۹ نفر افزایش یافت .

همچنین تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش در این شهر و مناطق حوزه عملکردی از ۸۲۹۳ نفر به ۸۸۸۷ نفر افزایش یافت که بیانگر رشد ۷/۱ درصدی میباشد .

تامین اجتماعی منجیل در سال ۱۳۹۹ بابت ارائه تعهدات بلندمدت شامل انواع مستمری ها بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان پرداخت نموده است .

بیمه شدگان اجباری با ۵۵۶۰ نفر و بیمه شدگان مشاغل آزاد با ۱۳۷۰ نفر و کارگران ساختمانی با ۷۹۰ نفر بزرگترین گروههای بیمه ای تامین اجتماعی منجیل را تشکیل میدهند .

در سال گذشته بطور متوسط ماهانه ۷۰ نفر از مقرری بیمه بیکاری در این شعبه برخوردار گردیده اند .

خاطر نشان میسازد در حال حاضر حدود ۲۷۵۰۰ نفر از جمعیت شهر منجیل و بخشهای اطراف تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *