بیش از ۱۸۰ هزارنفر از بیمه شدگان اجباری استان گیلان در ۲۱/۶ درصد واحدهای تولیدی صنعتی شاغل بوده و این درحالی است که ۷۸/۴ درصد واحدهای صنفی خدماتی و تولیدی کوچک با کمتر از پنج بیمه شده در حال فعالیت هستند .

گیل ابراز: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات استخراجی از لیست های ارسالی حق بیمه جامعه کارفرمایی ، تنها ۲/۲ درصد یعنی حدود ۸۷۰ واحد صنعتی تولیدی دارای بیش از ۵۰ بیمه شده در سطح استان هستند .

برهمین اساس تعداد ۳۳۸۱ واحد تولیدی صنعتی نیز که ۸/۵ درصد مجموع کارگاههای فعال ( دارای لیست و بیمه شده ) را تشکیل میدهند بین ۱۱ تا ۵۰ نفر بیمه شده و ۴۳۰۶ واحد یعنی ۱۰/۹ درصد از کل واحدها نیز بین ۶ تا ۱۰ نفر بیمه شده دارند که در مجموع میتوان اذعان داشت که بیش از ۱۸۰ هزار نفر از بیمه شدگان اجباری تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان در ۲۱/۶ از واحدها اشتغال داشته و حدود ۷۰ هزار نفر نیز در ۷۸/۴ درصد از کارگاهها که بیشتر شامل واحدهای صنفی ، خدماتی و شرکتهای تولیدی کوچک میگردند .

مطابق گزارش مذکور حدود ۵۳ درصد کارگاههای مشمول قانون کار دارای کارگر در استان گیلان را واحدهای صنفی و تولیدی دارای یک یا دو بیمه شده تشکیل میدهند .

همچنین ۱۰/۸ درصد کارگاهها ( ۴۲۷۲ مورد ) دارای سه نفر بیمه شده ، ۷ درصد کارگاهها ( ۲۷۷۶ ) دارای چهار نفر بیمه شده و ۲۱۸۶ واحد یعنی ۵/۵ درصد آنها نیز دارای ۵ نفر بیمه شده میباشند .

شایان ذکر است در حال حاضر تعداد ۲۵۰ هزار بیمه شده اجباری ( مشمولین قانون کار ) به همراه ۱۸۱ هزار بیمه شده گروههای خاص ( رانندگان ، بافندگان ، کارگران ساختمانی ، حرف و مشاغل آزاد و اختیاری ) به اتفاق افراد تبعی خود تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان هستند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *