تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان از ۳۳۱۵ نفر در سال ۱۳۵۷ به حدود ۱۴۰ هزار نفر در سالجاری افزایش یافته است .

گیل ابراز _ علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اعلام این خبر ، افزود : در سال ۱۳۵۷ تعداد ۵۳۰۰۰ نفر بیمه شده اصلی و بیش از ۳۳۰۰ نفر مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی خود جامعه سیصد هزار نفری تحت پوشش تامین اجتماعی در استان گیلان را تشکیل میداد .

وی با اشاره به اینکه تعداد مستمری بگیران تحت پوشش تا سالهای اولیه دهه ۸۰ دارای رشد طبیعی و قابل پیش بینی بوده و حدوداً ۱۰ برابر شده است اظهار داشت : در سال ۸۰ این جمعیت به ۳۲۰۰۰ نفر رسید که با گذشت یک دوره ۲۳ ساله که بمنزله یک نسل تلقی میشود بر اساس محاسبات بیمه ای و جامعه بیمه پردازان از یک رابطه منطقی و قابل قبول برخوردار بود .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه بدنبال تصویب قوانین بازنشستگی سخت و زیان آور و ماده ۱۰ نوسازی صنایع در سالهای اولیه دهه ۸۰ و بازنشستگی های پیش از موعد و قوانین مربوط به جانبازان در دهه ۹۰ ، تعداد بازنشستگی ها از رشدی چشمگیر و نامتعارف برخوردار گردید اذعان داشت : برهم خوردن توازن منابع درآمدی ناشی از وصول حق بیمه با مصارف تعهداتی در سازمان از مهمترین نتایج آن بود بگونه ای که در استان گیلان طی کمتر از دو دهه بیش از یکصد هزار نفر به جامعه مستمری بگیران افزوده گردید .

علی حسین نژاد در ادامه تعداد مستمری بگیران تحت پوشش در حال حاضر را حدود ۱۴۰ هزار نفر دانسته و اظهار داشت : این مهم بیانگر ۴۲ برابر شدن تعداد مستمری بگیران ( از ۳۳۱۵ نفر به ۱۴۰ هزار نفر ) طی ۴۲ سال سپری شده از انقلاب میباشد .

وی با اشاره به سهم ۶۸/۵ درصدی بازنشستگان استان از مجموع مستمری بگیران افزود : از ۱۴۰ هزار مستمری بگیر تحت پوشش بیش از ۹۶ هزار نفر بازنشسته ، ۳۷ هزار نفر بازمانده و ۷ هزار نفر را ازکارافتادگان تشکیل میدهند .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خاطر نشان ساخت در حال حاضر ماهانه بین ۶۰۰ تا ۷۵۰ حکم مستمری در سطح شعب استان صادر میگردد بگونه ای که در سال ۹۸ با رشد ۷ درصدی شاهد افزایش ۸۰۰۰ نفر به مستمری بگیران استان بوده ایم که این میزان در سالجاری نیز تقریباً تکرار گردیده است .

شایان ذکر است در حال حاضر ماهانه بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان بابت ارائه تعهدات بلندمدت در قالب انواع مستمری ها به مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان پرداخت میگردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *