گیل ابراز: پنجمین کارگروه آسیبها و اورژانس اجتماعی با حضور معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان و کارشناسان مسوول دفاتر آسیب و اورژانس اجتماعی و جمعی از اعضای منتخب کارگروه در ستاد و شهرستانها در سالن خزائلی بهزیستی گیلان برگزار شد.

در این نشست به بررسی نواقص موجود در پیش نویس سند آسیب های اجتماعی و همچنین شاخص های اولویت بندی آسیبها و شیوه های سنجش و اندازه گیری آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بررسی انتظارات از شورای رفاه استان جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بوده است و به موارد مهم آن از جمله بهره گیری از فضای تبلیغی دستگاههای عضو شورا جهت معرفی خدمات اورژانس اجتماعی و برگزاری جلسات آموزشی و آگاه سازی جامعه هدف و پرسنل عضو دستگاههای عضو شورا به منظور معرفی و تببین موضوعات مربوط به خشونتهای خانگی و نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار و بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان (قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)،پوشش بیمه ای موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ برای نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال شاغل و تامین و صدور بیمه خدمات درمانی برای کودک و خانواده وپیگیری مشمولیت پرسنل اورژانس اجتماعی از قوانین سختی کارو ….از جمله موارد مطروحه در جلسه فوق بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *