مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور، رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور و سرپرست شهرداری رشت از کتابخانه عمومی شهر باران بازدید کردند.

گیل ابراز: مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت، خانم دکتر جوانی رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور، دکتر پژوهان مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور، محمد حسن عاقل منش و فاطمه شیرزاد از اعضای شورای اسلامی شهر رشت به همراه جمعی از مدیران شهرداری رشت از کتابخانه عمومی شهرباران رشت ویژه کودکان بازدید کردند.

مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت در این بازدید با تاکید بر اهمیت و توجه به کودکان اظهار کرد: می توان با برنامه ریزی از سنین پایه برای کودکان از بسیاری از ناهنجاری ها در بزرگسالی جلوگیری کرد.

وی با تاکید بر همدلی و تعامل بین دستگاه ها بیان داشت: می توان بسیاری از مشکلات را بدون منابع مالی مرتفع کرد.

دکتر پژوهان مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور با قدردانی از عملکرد شهرداری و شورای شهر رشت در زمینه شهر دوستدار کودک بیان کرد: شهرداری و شورای شهر رشت در هماهنگی سایر دستگاه ها برای تحقق شهر دوستدار کودک موفق عمل کردند.

مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور اضافه کرد: کتابخانه عمومی شهر باران نیز می تواند مستندسازی شده و به عنوان سندی برای رشت در راستای برند شهر دوستدار کودک ثبت شود.

دکتر پژوهان با اشاره به ظرفیت شهرهای ایران برای تحقق برند شهر دوستدار کودک خاطرنشان کرد: می توانیم برند شهر دوستدار کودک ایرانی را به تمام دنیا معرفی کنیم.

فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی رشت اظهار کرد: شهرداری و شورای شهر رشت در چند سال گذشته اقدامات خوبی برای ایجاد زیرساخت های شهر دوستدار کودک انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه کودکان به عنوان شهروند کوچک از شهرداری و شورا مطالبه دارند افزود: شهرداری رشت در سال های اخیر در راستای تحقق حقوق کودکان اقدامات مختلفی نظیر احداث پارک کودک و … انجام داده است.

محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسلامی رشت نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت و توجه به کودکان اظهار کرد: کودکان نیاز به توجه دارند و بسیاری از ارزش ها و فرهنگ صحیح را باید از دوران کودکی منتقل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.