دوره آموزشی مددکاری اجتماعی کار با فرد همزمان با هفته پیشگیری از خودکشی (مصادف با دهم سپتامبر ) در تاریخ ۲۰ و ۱۹ شهریور با حضور مدیر کل بهزیستی دکتر حسین نحوی نژاد و معاون اموراجتماعی دکتر رضا جعفری در مرکز آموزشی دکتر فیاض بخش بهزیستی استان گیلان برگزار گردید.

گیل ابراز: آغاز دوره آموزشی فوق با بیاناتی توسط مدیر کل بهزیستی استان بمناسبت هفته پیشگیری از خودکشی و فرا رسیدن دهم سپتامبر آغاز گردید و ضمن اشاره به خدمات پرسنل اورژانس اجتماعی (۱۲۳)و اهمیت مداخلات فوری و مهم در این خصوص ،برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههای علمی را گامی مهم در راستای ارتقای علمی و کاربردی سطح کیفی خدمات قابل ارائه در حوزه اورژانس اجتماعی دانستند.

این دوره آموزشی که به مدت ۱۶ ساعت طی دو روز برای تعداد ۳۰ نفر از پرسنل دفاتر آسیب و فوریتهای اجتماعی برگزار گردید ضمن تشکیل ۵ کارگروه با موضوعات مرتبط با مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی با اولویت کارگروه خودکشی ، فرایند مداخلات تخصصی دراین زمینه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت همچنین سایر گروه ها نیز ملزم به بررسی فرایند کارگروهها با موضوعات مربوطه در دوره فوق و ارئه مطالب در بازه زمانی مقرر گردیدند.لازم بذکر می باشد در برگزاری این دوره آموزشی کلیه استانداردها و پروتکل های بهداشتی رعایت گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.