عصر شنبه انجمن معلولین بینایی گیلان با مشارکت بخش خصوصی همایشی در راستای افزایش اشتغالزایی افراد دارای معلولیت در مجموعه ورزشی یادگار امام رشت برگزار کرد.

مدیر عامل انجمن معلولین بینایی گیلان با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامه هایی گفت:این همایش با مشارکت بخش خصوصی در زمینه گسترش زمینه های شغلی برای افراد دارای معلولیت بینایی با هدف آشنایی با فعالیت های بازاریابی شبکه ای با همکاری نمایندگان بازاریابی ایران زمین “بیز در مجموعه ورزشی یادگار امام رشت برگزار شده است.

احمد ممتازی ،ضمن قدردانی از حضور محمد حسن عاقل منش عضو محترم شورای شهر رشت و حضور تعداد کثیری از حامیان این انجمن گفت:امیدواریم با برگزاری این همایش ها و حمایت مسئولان از جامعه افراد دارای معلولیت روز به روز شاهد موفقیت و پیشرفت این افراد در جامعه باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.