طرح ملی “هر خانه یک پایگاه سلامت” از ابتدای تیر ماه در استان گیلان اجرا می‌شود.

گیل ابراز: آبتین حیدرزاده، سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: طرح “هر خانه، یک پایگاه سلامت” به منظور اجتماعی کردن سلامت، از اول تیر ماه در این استان اجرا می‌شود.

او با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی گیلان زیرساخت‌های مناسبی برای اجرای این طرح ملی دارد، افزود: با استفاده از تجربیات حاصله در استان‌های پایلوت، امیدواریم این طرح با موفقیت در گیلان اجرا شود.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بیان داشت: در طرح هر خانه یک پایگاه سلامت، از هر خانوار یک فرد انتخاب می‌شود و به عنوان نماینده آن خانوار، در ۳ بعد پیشگیری، درمان و کمک‌های اولیه و بازتوانی تحت آموزش قرار می‌گیرد.

حیدرزاده هدف اصلی از اجرای این طرح را مشارکت مردم در سلامت خود عنوان کرد و گفت: مطالعات در دنیا نشان می‌دهد که مشارکت مردم، سلامت آنها را بیشتر تضمین می‌کند و آگاهی آنها در حوزه سلامت برای مراقبت از خود موثر خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت، ضمن ارتقای سلامت، از بار بیماری‌ها، هزینه اضافی و رفت و آمد بیهوده به مراکز درمانی می‌کاهد، افزود: یکی از ضروری‌ترین و اصولی‌ترین کار‌هایی که کشور ما تجربه خوبی نیز در این خصوص دارد بهداشت برای همه، توسط خود مردم است و نقش مشارکت‌های اجتماعی در بهبود سلامت خود، بسیار حائز اهمیت است.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اجتماعی سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد، خانواده، جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین، حفظ و ارتقای سلامت مردم و جامعه را هدف کلی اجرای این طرح اعلام کرد.

حیدرزاده تغییر نگرش سفیران سلامت، پیشبرد اهداف از طریق آموزش‌های چهره به چهره و فضای مجازی، استفاده از افراد با ظرفیت پذیرش بهتر و ارائه مطالب به زبان همه فهم برای شهروندان را از جمله نکاتی دانست که در اجرای طرح ملی “هر خانه یک پایگاه سلامت” می‌تواند مفید و مثمرثمر باشد.

او با اشاره به اینکه تمام روستا‌های دارای خانه بهداشت، به عنوان شبکه گسترده سلامت در کشور محسوب می‌شوند، یادآور شد: با توجه به تغییرات در نوع بیماری‌ها و سطح سواد مردم و همچنین ورود به عصر اطلاعات و ضریب نفوذ اینترنت همه این موارد می‌توانند به عنوان یک فرصت مدنظر قرار گیرد.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: به همین علت پرونده الکترونیکی پزشکی خانواده، نظام ارجاع و بازنگری بسته‌های خدمت از اولویت‌های مهم حوزه سلامت است و همواره تاکید می‌شود در کنار این اقدامات، دیدگاه هر خانه یک پایگاه سلامت می‌تواند، نقطه عطفی برای اجتماعی سازی سلامت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.