گیل ابراز: شهردار رشت در جدیدترین اقدام خود سه حکم انتصاب جدید صادر و سرپرست مدیریت منطقه سه شهرداری رشت، سرپرست سازمان پسماندها سرپرست سازمان میادین میوه و تره بار و مشاغل شهری را منصوب کرد.

بر این اساس طیبه بینا به عنوان سرپرست مدیریت منطقه سه شهرداری رشت منصوب شد. او در سابقه کاری خود مدیریت محیط زیست و ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت، مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری و همچنین شهرداری منطقه ۳ را در دوران ثابت قدم در کارنامه دارد.

طی حکم دیگری همچنین حامد بشردانش به عنوان سرپرست سازمان پسماندها شهرداری رشت جانشین علیرضا حاجی پور در این سمت شد. مدیریت خدمات شهری و مدیر عامل سازمان زیباسازی از جمله سوابق کاری بشردانش است.

همچنین مرتضی عاطفی نیز به عنوان سرپرست سازمان میادین و مشاغل شهری منصوب شد. عاطفی در سابقه کاری خود شهرداری منطقه ۲ رشت، مدیرعاملی سازمان فرهنگی ورزشی و مدیریت روابط عمومی استانداری گیلان را در کارنامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.