گیل ابراز _ سامانه‌ی سمات در راستای اجراي ماده (25) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، افزایش رضایت ذینفعان و رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری راه‌اندازی شد

شهروندان گرامی؛
سامانه‌ی مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر (سمات) در راستای اجراي ماده (25) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، افزایش رضایت ذینفعان و رعایت حقوق شهروندان در نظام اداری راه‌اندازی شده است و مطابق قوانین، مقررات و ضوابط به شکایات و درخواستهای مردم در حوزه‌ی خدمات برق رسیدگی می کند. چنانچه از نحوه‌ی ارایه‌ی خدمات، نقض قوانين و مقررات و عدم انجام وظيفه از سوی مسئولین شرکتهای توزیع نیروی برق یا شرکتهای برق منطقه‌ای شكايتي داشته و خواهان رسيدگي و احقاق حق در زمینه‌های مربوطه می‌باشید و یا از سوء جريانات اداري نظير اخذ رشوه، سوء استفاده از مقام و یا موقعیت اداری، تضييع اموال عمومي و دولتي، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي دارید، مي‌توانید موضوع را از طریق “سمات” اعلام نمايید تا وفق ضوابط و مقررات به آن رسيدگي شود. شایان ذکر است شکایات و درخواستهای ثبت شده جهت رسیدگی به شرکتهای مرتبط ارسال و پاسخ لازم پس از بررسی از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.

مزید استحضار مطابق بند 2 از ماده (12) منشور حقوق شهروندی در نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری)، هر فردی در همه‌ی مراحل رسیدگی اداری حق استفاده از وکیل را دارد و باید از مهلت کافی جهت تنظیم و تکمیل پرونده، ارائه ادله، معرفی شهود یا پاسخ به مطالب مطرح شده علیه خود برخوردار باشد.
آدرس سمات:
https://www.tavanir.org.ir/samaat

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.