گیل ابراز _ دکتر مجید دل آور، دبیر انجمن اسلامی پزشکان ایران- شاخه گیلان شد.
انتخاب پزشک گیلانی، به عنوان جوان ترین دبیر انجمن اسلامی پزشکان ایران در جلسه شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان ایران، دکتر مجید دل آور با اکثریت آرا، برای یک دوره سه ساله به عنوان دبیر این تشکل در گیلان انتخاب شد. وی، جوان ترین دبیر استانی انجمن اسلامی پزشکان ایران است.

دل آور، پزشک عمومی و فعال فرهنگی سیاسی است. ریاست مرکز بهداشت، صاحب امتیاز نشریه تخصصی موسیقی بیداد و مسوولیت دبیرخانه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سوابق این پزشک سرشناس گیلانی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.