یکصد و هفتمین جلسه فوق العاده شورای شهر رشت با حضور اعضای شورا و با دستور انتخاب اعضای کمیسیون ها برگزار شد.

گیل ابراز_ یکصد و هفتمین جلسه فوق العاده شورای شهر رشت با حضور اعضای شورا و با دستور انتخاب اعضای کمیسیون ها برگزار شد.
کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری:

فاطمه شیرزاد، رضا رسولی، بهراد ذاکری، محمدحسن عاقلمنش، محمدحسین علیپور که به غیر از رضا رسولی بقیه اعضا با ۱۱ رای به عضویت این کمیسیون درآمده اند.

کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی:

برای عضویت در این کمیسیون حجت جذب ۸رای، احمد رمضانپور ۱۱ رای، امیرحسین علوی ۱۱ رای، فرهام زاهد۹ رای و اسماعیل حاجی پور ۹ رای کسب کردند.

کمیسیون عمران و توسعه شهری:

برای عضویت در این کمیسیون حجت جذب ۶ رای، فرهام زاهد ۸ رای، احمد رمضانپور ۱۰ رای، حامد عبدالهی ۶ و رضا رسولی ۱۰ رای کسب کردند.

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری:

فرهام زاهد با ۹ رای، فاطمه شیرزاد ۱۱ رای، محمد حسن علیپور ۱۰ رای، امیرحسین علوی ۱۱ رای و محمد حسن عاقل منش با ۱۱ رای عضو این کمیسیون شدند.

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا:

حامد عبدالهی ۸ رای رضا رسولی ۱۱ رای فاطمه شیرزاد ۱۱ رای  حجت جذب ۷ رای و اسماعیل حاجی پور ۹ رای

انتخاب ناظرین شورا در سازمان های تابعه و کمیسیون های فرعی شورا

نمایندگان شورا در کمیسیون بدوی نظام وظیفه: عضو اصلی حجت جذب و عضو علی البدل محمد حسن عاقلمنش

عضو کمیسیون تجدید نظر نظام وظیفه: عضو اصلی محمد حسن علیپور و علی البدل فرهام زاهد

شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم: حجت جذب

نماینده دائمی شورا در کمیته بهداشت و سلامت روان: امیر حسین علوی

انجمن یاوران وقف استان گیلان: محمد حسن عاقلمنش

نماینده شورا در سازمان حمل و نقل و ترافیک: فرهام زاهد

سازمان فناوری و اطلاعت: حامد عبداللهی

سازمان ارامستان ها: فاطمه شیرزاد

سازمان فرهنگی و ورزشی: محمد حسن عاقلمنش

سازمان پسماند: محمدحسن علیپور

سازمان سرمایه گذاری: احمد رمضانپور

سازمان سیما و منظر: محمدحسن علیپور

سازمان عمران و بازافرینی: رضا رسولی

سازمان ساماندهی مشاغل: فرهام زاهد

سازمان آتش نشانی ها: حجت جذب

نماینده های کمیسیون ماده۷۷: عاقلمنش و جذب

کمیسیون ماده ۱۰۰: فرهام زاهد، علیپور و عبدالهی(۲ عضو دیگر در آینده مشخص می شوند)

کمیسیون ماده ۷ ایین نامه قانون حفظ فضای سبز: محمد حسن عاقلمنش

کمسیون ماده ۸ نوسازی و عمران شهری: فرهام زاهد

کمیسیون بند ۲۰: محمدحسن علیپور، احمد رمضانپور و حجت جذب

کمیته انضباطی: احمد رمضانپور

کمیته تهاتر: حامد عبدالهی

کارگروه ستاد بحران: فاطمه شیرزاد

نظارت بر حساب درامد و هزینه: احمد رمضانپور

نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا: محمدحسن عاقلمنش

هیات حل اختلاف ناشی از معاملات موضوع ماده ۳۸ ایین نامه معاملاتی در شهرداری: فرهام زاهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.