فرماندار شهرستان رشت در حاشیه بازدید از خانه سازمانهای مردم نهاد:
با حمایت از تشکل های مردمی می توان بسیاری از چالش های اجتماعی موجود را حل کرد

مومنی زاده افزود: تعامل در بدنه تشکل‌ها و همچنین بین تشکل ها و دستگاه های مرجع صدور پروانه، می تواند ما را به این اهداف نزدیک کند.
به گزارش پایگاه خبری گیل ابراز_ میرشمس مومنی زاده، به همراه معاون سیاسی و اجتماعی و تعدادی از اعضای تشکل های غیردولتی، از خانه سازمان‌های مردم نهاد بازدید نمود.
 مومنی زاده در حاشیه این بازدید با اشاره به لزوم مشارکت مردمی در اداره امور عمومی جامعه، اظهار داشت: با حمایت از تشکل های مردمی می توان بسیاری از چالش های اجتماعی موجود را حل و فصل نمود. 
وی در ادامه افزود: تعامل در بدنه تشکل‌ها و همچنین بین تشکل ها و دستگاه های مرجع صدور پروانه، می تواند ما را به این اهداف نزدیک کند.
 فرماندار شهرستان رشت فلسفه وجودی تشکل های غیردولتی را مبتنی بر خودکفایی و اتکا بر توانایی‌های خویش خواند و بیان نمود: دولت از تمام توان خویش بر اساس ضوابط، در جهت تقویت و رشد این تشکل ها استفاده خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.