جشنواره جابربن حیان در دبستان دخترانه غیر انتفاعی سخت کوشان برگزار شد.

در این جشنواره 25 اثر از دانش آموزان به معرض عموم گذاشته شد.
از اهداف جشنواره شامل :
شناخت و بهره گیری از نتایج تجارب بشری در حوزه علم و فناوری ، فهم و درک دانش های پایه و علوم کاربردی.

2- بهره گیری و ارزیابی از یافته های علمی و فناورانه و ایجاد خلاقیت و نوآوری در آنها.

3- برنامه ریزی و اجرای آگاهانه فعالیت های علمی و پژوهشی برای دست یابی خود و جامعه به آینده مطلوب.

4- برقراری ارتباط سازنده با طبیعت از طریق شناخت و استفاده از طبیعت با هدف تکریم ، تسخیر، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش در فعالیت های علمی در سطح ملی و جهانی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.