🔴 برگزاری نشست شورای اسلامی شهرستان رشت به ریاست ابراهیم اخوان
بررسی و تصویب بودجه ٦ شهر از شوراهای شهرهای تابعه شهرستان رشت

صبح دیروز پنجشنبه ، شانزدهمین نشست اعضای شورای اسلامی شهرستان رشت به ریاست ابراهیم اخوان در دفتر این شورا واقع در رشت برگزارشد.

🔻این جلسه حول ۲ محور اصلی بین اعضاء بحث و تبادل نظر گردید اولین محور گفتگوها مربوط به بررسی و تصویب بودجه ٦ شهر از شوراهای شهرهای تابعه شهرستان رشت بوده است که با توجه به پایان سال مالی ، فرایند بررسی و تصویب بودجه این شوراها هر ساله یکی از وظایف اصلی این شورا بعنوان شورای فرادست تلقی میگردد که در صورت تطبیق آن با ضوابط ابلاغی بودجه ان را تایید و یا در صورت مشاهده هرگونه نقص و اشکال مغایر ضوابط ابلاغی نسبت به بازبینی و اصلاح مجدد آن به شوراهای فرودست ارجاع و در صورت رفع اشکال نسبت به تایید آن اقدام مینمایند.

🔻دومین محور گفتگوها اختصاص پیدا کرد به طرح آسیب شناسی شوراها،که مقرر شد طی بازه زمانی مشخص پس از احصاء آسیبهای موجود و جمعبندی نقطه نظرات اعضاء نسبت به تکمیل فرمتهای در اختیار جهت انعکاس به مبادی ذیربط مبادرت نمایند. گفتنی است که هدف از پیگیری و تعقیب چنین طرحی بدین منظور است که مسلما ارتقاء و بهره وری عمل شوراها و همچنین ارتقاء کارایی و اثربخشی عملکرد شوراها در گرو شناخت و آسیب شناسی نقاط ضعفها ، تهدیدها و فرصت سوزیهای درون شورایی یا برون شورایی می باشد که در صورت پیشگیری صیانت و رفع اینگونه موارد میتواند تبدیل به نقاط قوت و فرصت طلبیهای سازنده در راستای تحقق دستاوردهای مهم حقوق شهروندی و مدیریت شهری منجر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *