ممنوعیت ارجاع بیماران بستری به مراکز تصویر برداری و آزمایشگاه های خصوصی

ممنوعیت ارجاع بیماران بستری به مراکز تصویر برداری و آزمایشگاه های خصوصی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تأکید کرد: ممنوعیت ارجاع بیماران بستری به مراکز تصویر برداری و آزمایشگاه های خصوصی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اقدامات قابل‌توجه در جهت تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی به دستگاه‌های تصویر برداری تشخیصی و آزمایشگاهی، گفت: تمامی خدمات درمانی، آزمایشگاهی و تصویربرداری برای بیماران باید با استفاده

چهار CT اسکن جدید در گیلان راه‌اندازی می‌شود | مراکز تصویربرداری۲۴ساعته شوند

چهار CT اسکن جدید در گیلان راه‌اندازی می‌شود | مراکز تصویربرداری۲۴ساعته شوند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه بدهکاری این دانشگاه از ۶۵۰ میلیارد تومان به ۲۵۰ میلیارد تومان کاهش‌یافته، گفت: این امر نشان می‌دهد علیرغم بحران‌های موجود، توسعه قابل‌توجهی در زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی صورت گرفته و روند پیشرفت‌ها، مثبت است. گیل ابراز:نخستین نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال ۱۴۰۰ با حضور