یکی از سرشاخه های مجموعه های Aitrades.com و Bvarb.com بنام ر. فایتر دستگیر شد

یکی از سرشاخه های مجموعه های Aitrades.com و Bvarb.com بنام ر. فایتر دستگیر شد

در پی دستگیری یکی از سرشاخه های مجموعه های Aitrades.com و Bvarb.com بنام ر. فایتر، چهره اصلی کلاهبرداری بزرگ ونجومی برای مردم نمایان شد. اطلاع رسانی وشفاف سازی رسانه‌های معتبر اینترنتی و چاپی کشور از حدود دو سال پیش زنگ خطر را به صدا در آورد واز یک پروژه عظیم کلاهبرداری بین‌المللی خبر داد که طراح