تعمیرات اساسی ترانس ۲۳۰ کیلوولت پست آستارا به اتمام رسید

تعمیرات اساسی ترانس ۲۳۰ کیلوولت پست آستارا به اتمام رسید

مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط شرکت برق منطقه ای گیلان:تعمیرات اساسی ترانس ۲۳۰ کیلوولت پست آستارا به اتمام رسید تعمیرات اساسی(اورهال) ترانس ۲۳۰ کیلوولت ۱۲۵ مگاولت آمپر پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت آستارا با موفقیت به اتمام رسید. گیل ابراز _ «حمید بابایی» مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط شرکت