تهیه طرح هادی برای ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان

تهیه طرح هادی برای ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان گیلان در دیدار با معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان: تهیه طرح هادی برای ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان گیل ابراز _ دائمی با اشاره به اینکه استان گیلان ۲۰۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد، اظهار کرد: از این تعداد ۲۰۰۲ روستا دارای طرح هادی است. وی با بیان