۷۲۰ همت تقاضای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور شکل گرفت

۷۲۰ همت تقاضای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور شکل گرفت

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از نزدیک هفت هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تقاضای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور خبر داد و افزود: در منطقه آزاد انزلی ۴۳۰ هزار میلیارد ریال تقاضای سرمایه‌گذاری صورت گرفت که نشان از استقبال سرمایه‌گذاران ایرانی و غیر ایرانی دارد. به