انجام ۷ هزار عمل جراحی درتنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی گیلان

انجام ۷ هزار عمل جراحی درتنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی گیلان

دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان اظهار داشت که در یکسال گذشته نزدیک به ۷۰۰۰ عمل جراحی در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت به عنوان تنها بیمارستان ملکی تامین اجتماعی در گیلان انجام شده است . گیل ابراز _ مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه در این بیمارستان