افزایش سرانه فضای سبز با افتتاح پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان

افزایش سرانه فضای سبز با افتتاح پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان

شهردار رشت در گفتگوی ویژه خبری عنوان کرد : تولید ۱۰ هزار تن آسفالت – افزایش سرانه فضای سبز با افتتاح پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان – راه‌اندازی زباله‌سوز در گرو جذب منابع دولتی – رینگ ۹۰ متری محدوده میدان گیل تا مسکن مهر تا سال آینده – اجرای طرح تفصیلی و طرح جامع حمل و