از ۴ اثر فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت رونمایی شد

از ۴ اثر فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت رونمایی شد

به مناسبت دهه کرامت؛ از ۴ اثر فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت رونمایی شد به مناسبت دهه کرامت از ۴ اثر فرهنگی توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت رونمایی شد. گیل ابراز: در جلسه‌ای که با حضور جمعی از هنرمندان در سالن جلسات شهرداری رشت برگزار شد، از ۴ اثر