🔴مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان: نخبه پروری در غبار فراموشی قرار نگیرد

🔴مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان: نخبه پروری در غبار فراموشی قرار نگیرد

🔴مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان: نخبه پروری در غبار فراموشی قرار نگیرد 🔰حقیقی///پایگاه خبری گیل ابراز مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان گفت: دانشگاه یک نهادها مهم و تاثیرگذار برای تولید و گسترش علم است واین نهاد علمی باید بستر نخبه پروری را افزایش دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان؛