رونمایی از ورود ۱۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر رشت

رونمایی از ورود ۱۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر رشت

رونمایی از ورود ۱۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر رشت به مناسبت فرارسیدن ۲۶ آذر، روز حمل و نقل عمومی گیل ابراز_ شهردار رشت به همراه ریاست سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری رشت از زحمتکشان ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری به مناسبت گرامیداشت روز حمل و نقل