۱۴۴ طرح هادی روستایی امسال در گیلان بازنگری می شوند

۱۴۴ طرح هادی روستایی امسال در گیلان بازنگری می شوند

سرپرست معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن گیلان اعلام کرد: ۱۴۴ طرح هادی روستایی امسال در گیلان بازنگری می شوند سرپرست معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن گیلان با اشاره به اینکه ۶۱۲ طرح هادی روستایی در این استان نیازمند بازنگری است، گفت: امسال ۱۴۴ طرح بازنگری می‌شود. به گزارش پایگاه خبری گیل ابراز _ سید محمود