گاز تحویلی به نیروگاه های گیلان ۱۴٫۵ درصد افزایش یافته است

گاز تحویلی به نیروگاه های گیلان ۱۴٫۵ درصد افزایش یافته است

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان خبر داد؛ گاز تحویلی به نیروگاه های گیلان ۱۴٫۵ درصد افزایش یافته است با توجه به افزایش ۳٫۲ درصدی دریافت گاز در ۹ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گاز تحویلی به نیروگاه های گیلان حدود ۱۴٫۵ درصد افزایش یافته است. گیل ابراز _ حسین اکبر مدیرعامل