پیاده راه فرهنگی رشت ( تصویر _ مسئله _ پیامد)

پیاده راه فرهنگی رشت ( تصویر _ مسئله _ پیامد)

✍ دکتر مختار جباری 🔹️پیاده راه فرهنگی رشت ( تصویر _ مسئله _ پیامد) مقدمه: ۱۵ آبان سال ۱۳۹۴ وقتی در شورای اداری استان که با حضور همه مدیران و به ریاست استاندار وقت تشکیل شد. مجوز شروع عملیاتی پروژه پیاده راه شهرداری رشت صادر شد، چند ساعت قبل از آن همه ماشین‌آلات لازم برای