پاسداشت ۱۲ دی روز رشت با برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی و هنری

پاسداشت ۱۲ دی روز رشت با برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی و هنری

محمدی از برگزاری جشنواره ها و مسابقات متنوع فرهنگی و هنری به مناسبت پاسداشت «روز رشت» همزمان با ۱۲دی خبر داد. گیل ابراز: «حمیدرضا محمدی» با اشاره به نزدیک شدن روز «رشت» در گفت و گویی از نویسندگان و شاعران گیلانی برای شناساندن آثار فاخر بومی به شهروندان دعوت کرد تا در آستانه روز رشت