رشت باید همتراز با شهروندان فهیمش به رشد و بالندگی برسد

رشت باید همتراز با شهروندان فهیمش به رشد و بالندگی برسد

یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت به مناسبت فرا رسیدن ۱۲ دی که در تقویم ملی کشورمان به نام روز رشت به ثبت رسیده ضمن تبریک این روز گفت: رشت زیبا‌ باید همتراز با شهروندان فهیمش به رشد و بالندگی برسد. گیل ابراز_ به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت _