برگزاری رزمایش رسانه‌ای «یک رأی، یک حماسه» در گیلان

برگزاری رزمایش رسانه‌ای «یک رأی، یک حماسه» در گیلان

پارسا با اشاره به اینکه حضور و مشارکت حداکثری راهبرد اصلی سازمان بسیج رسانه گیلان در انتخابات ریاست جمهوری است، گفت: یکی از برنامه‌ها در همین راستا، برگزاری رزمایش رسانه‌ای «یک رأی، یک حماسه» است. «مهدی پارسا» امروز شنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه انتخابات فرصتی برای تقویت