استودیوی ساحلی منطقه آزاد انزلی (گنبد آسمان) به نام رضا نظری تغییر نام یافت

استودیوی ساحلی منطقه آزاد انزلی (گنبد آسمان) به نام رضا نظری تغییر نام یافت

به دستور دکتر روزبهان؛ استودیوی ساحلی منطقه آزاد انزلی (گنبد آسمان) به نام رضا نظری تغییر نام یافت به دستور دکتر محمد ولی روزبهان،رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی استودیوی ساحلی منطقه آزاد انزلی (گنبد آسمان) به نام رضا نظری طنزپرداز گیلانی تغییر نام یافت. گیل ابراز _ بنا به دستور دکتر