هیچکس به داد دهیاران نمی‎رسد | دهیار نمی‌تواند در تغییر کاربری دخیل باشد

هیچکس به داد دهیاران نمی‎رسد | دهیار نمی‌تواند در تغییر کاربری دخیل باشد

بازدیدی با اشاره به اینکه نظر اصلی در تغییر کاربری زمین را جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن می‌دهند، گفت: سایر دستگاه اصولا پس از اعلام نظر این دو نهاد نظر آنها را تأیید می‌کنند بنابراین دهیار که تنها پیشنهاد دهنده است چطور می‌تواند در تغییر کاربری دخیل باشد!؟ به گزارش گیل ابراز و به نقل

لزوم حسابداری سبز در برنامه های جهاد کشاورزی/ تعریف کوتاه و جامع حسابداری سبز

لزوم حسابداری سبز در برنامه های جهاد کشاورزی/ تعریف کوتاه و جامع حسابداری سبز

یادداشت _ پیمان بازدیدی، فعال محیط زیست ◾مجموعه قوانین و قواعدی که باعث می شود آثار ناشی از آلودگی ها و تخریب های محیط زیستی شناسایی شوند. مهمترین عملکرد آن کاهش هزینه های محیط زیستی شناسایی راه هکارهایی کاهش و حذف آن است که به خودی خود، به حراست و حفاظت محیط زیست کمک می