گیلان پیشتاز در پوشش بیمه ای بانوان

گیلان پیشتاز در پوشش بیمه ای بانوان

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان به مناسبت ۱۳ آذرماه ( روز بیمه ) با شرکت در برنامه تلویزیونی خانه مهر به تشریح نقش و اهمیت بیمه ها در زندگی و جایگاه بیمه های اجتماعی در کرامت بخشیدن به انسانها و استقرار عدالت اجتماعی در جامعه پرداخت. به گزارش گیل ابراز ، به نقل از روابط عمومی