وقتی سازمان بهزیستی گیلان در خواب بود/ پل های هوایی؛جولانگاه مرگ جوانان شد

وقتی سازمان بهزیستی گیلان در خواب بود/ پل های هوایی؛جولانگاه مرگ جوانان شد

یادداشت _سارا حقیقی اختصاصی ،گیل ابراز _ با وجود فراوانی اخبار منتشر شده درباره خودکشی جوانان در گیلان، هنوز هیچ مسئول و هیچ نهادی متولی انجام پژوهش گسترده در این زمینه و ارائه راهکار برای پیشگیری از این مسأله را برعهده نگرفته است و بعد از گذشت این همه اتفاقات ناگوار در گیلان در خصوص