نوسازی و تعمیر پل های عابر پیاده رشت

نوسازی و تعمیر پل های عابر پیاده رشت

شهردار رشت با بیان اینکه در دوره جدید مدیریتی، شهرداری شروط سختی را برای سرمایه‌ گذاران پل‌های عابر پیاده در نظر گرفته است، گفت: خوشبختانه پیگیریهای قضایی شهرداری رشت جهت رفع مشکل پل مکانیزه جانبازان به نتیجه رسید. گیل ابراز _ به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – سید