ارتقای فرهنگ ترافیکی در کاهش تصادفات تاثیرگذار است/ پلیس راه و راهور بررسی های لازم فنی را در خصوص اصلاح هندسی مسیرهای پرخطر بعمل آورد

ارتقای فرهنگ ترافیکی در کاهش تصادفات تاثیرگذار است/ پلیس راه و راهور بررسی های لازم فنی را در خصوص اصلاح هندسی مسیرهای پرخطر بعمل آورد

گیل ابراز: جلسه شورای ترافیک شهرستان شفت به ریاست محمد حسن پور سرپرست فرمانداری شهرستان ظهر سه شنبه ۲۸ بهمن برگزار شد. حسن پور سرپرست فرمانداری شهرستان شفت در این جلسه با بیان اینکه موضوعات فنی و کارشناسی در شورای ترافیک مورد بحث قرار می‌گیرد گفت: شورای ترافیک با تصمیماتی مانند بررسی و اصلاح هندسی