پلیس راهور  رشت، یار شاطر یا بار خاطر

پلیس راهور رشت، یار شاطر یا بار خاطر

«پلیس راهور رشت ، یار شاطر یا بار خاطر» – سروش علیزاده دیر زمانی نمی گذرد که رییس محترم راهور رشت جناب سرهنگ امیر طالبی مشاور کمیسیون ترافیک شورای رشت بودند. حضور ایشان این امید را در دل شهروندان ایجاد کرده بود تا یار شورا و شهرداری در عمران و آبادی شهر رشت باشند. گره