نیاز فوری انتقال خون گیلان به اهدا تمامی گروه های خونی و پلاکت

نیاز فوری انتقال خون گیلان به اهدا تمامی گروه های خونی و پلاکت

دکتر بابک پاکدل خوش اخلاق، مدیرکل انتقال خون گیلان گفت: به تمام گروه های خونی و پلاکت نیاز فوری داریم و از افراد واجد شرایط برای اهدا خون درخواست می شود که یاریگر انتقال خون استان در تامین خون های مورد نیاز بیماران باشند گیل ابراز: مدیرکل انتقال خون گیلان گفت: به تمام گروه های