مدیر‌عامل موسسه مردم‌نهاد سبزکاران بالان مطرح کرد: “پروژه سرا” گامی به سوی دست یافتن به توسعه پایدار در جامعه

مدیر‌عامل موسسه مردم‌نهاد سبزکاران بالان مطرح کرد: “پروژه سرا” گامی به سوی دست یافتن به توسعه پایدار در جامعه

نشست خبری دوسالگی رویداد” سرا”، با حضور اصحاب رسانه و عوامل یک موسسه مردم‌نهاد به‌منظور بررسی عوامل موثر در ایجاد توسعه پایدار در جامعه عصر امروز در دفتر موسسه مردم نهاد” سبزکاران بالان” برگزار شد. مدیر‌عامل موسسه مردم‌نهاد” سبزکاران بالان ” در این نشست در رابطه با اهداف پروژه سرا گفت:با وجود برگزاری همایش‌های مختلف