اجرای پروژه فیبر نوری طرح USO پونل به سنگده شهرستان رضوانشهر

اجرای پروژه فیبر نوری طرح USO پونل به سنگده شهرستان رضوانشهر

گیل ابراز _ به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان، مهندس حسنی مدیر مخابرات منطقه گیلان با اعلام این خبر گفت: مخابرات منطقه گیلان در راستای خدمات رسانی هرچه بهتر به روستائیان و مناطق کمتر توسعه یافته ،عملیات پروژه فیبر نوری طرح USO در شهرستان رضوانشهر ، از مسیر پونل به سنگده به طول حدود