بررسی مسائل دو شرکت تولید و صادرکننده قدیمی منطقه آزاد انزلی

بررسی مسائل دو شرکت تولید و صادرکننده قدیمی منطقه آزاد انزلی

درجریان بازدید مهندس اکبری مقدم انجام شد بررسی مسائل دو شرکت تولید و صادرکننده قدیمی منطقه آزاد انزلی گیل ابراز ____به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی؛در راستای رویه سال جاری مهندس علی اوسط اکبری مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان به منظور پیگیری میدانی از ظرفیت ها