دیدار صمیمانه مدیرعامل شركت توزیع برق گیلان با رئیس مجمع نمایندگان استان

دیدار صمیمانه مدیرعامل شركت توزیع برق گیلان با رئیس مجمع نمایندگان استان

نشست صمیمانه مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم شریف شهرستان رودبار و رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان با محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان به میزبانی این شرکت صورت پذیرفت. چگینی ضمن تشکر از فعالیت های شرکت توزیع نیروی برق گیلان و با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال