صدور بیش از ۶۰ هزار نسخه الکترونیکی درشهرستان لاهیجان

صدور بیش از ۶۰ هزار نسخه الکترونیکی درشهرستان لاهیجان

گیل ابراز:رئیس اداره بیمه سلامت لاهیجان گفت: ۶۰هزار و ۲۶۷ نسخه الکترونیکی از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان صادر شد مهرانگیز جعفری افزود ۹۳: درصد از پزشکان و حدود ۹۸ درصد از داروخانه ها و پاراکلینیک ها طرف قرارداد با بیمه سلامت لاهیجان از طرح نسخه نویسی الکترونیک استفاده می کنند.وی تصریح کرد :